AutoCAD: DEL i właściwości obiektów przestały działać

OBJAWY

W czasie wykonywania rysunku przestał działać klawisz DELETE. Restart komputera nic nie zmienił. Zaznaczenie jakiegoś obiektu (np. linii prostej) i zmiana jego koloru nie daje odzwierciedlenia na ekranie, linia jest biała tak jak była mimo, że na pasku stanu warstwy jest czerwona. Zaznaczenie kilku różnych elementów znajdujących się na różnych warstwach nie powoduje wybielenia okienka nazwy warstwy.Nie działa też tekst wielowierszowy i właściwości obiektów.

ROZWIĄZANIE


Pytania, na które odpowiedź chcesz znaleźć w kolejnym wpisie, możesz zadawać w komentarzach lub w mailach (w przypadku błędów mile widziane zrzuty ekranu).Komentarze