Błąd aktywacji licencji czasowej (desktop subscription)

Jeśli po zalogowaniu do konta Autodesk i poprawnym podaniu numeru seryjnego, przy aktywacji licencji desktop (czasowej) wyskakuje wam powyższy błąd należy:


Pytania, na które odpowiedź chcesz znaleźć w kolejnym wpisie, możesz zadawać w komentarzach lub w mailach (w przypadku błędów mile widziane zrzuty ekranu).


 

Komentarze