Revit 2018: czysta reinstalacja

Są sytuacje w których nie pomaga ani opcja naprawy programu ani zwykła reinstalacja. Czasem z powodu uszkodzenia plików zagnieżdżonych w systemie, czasem z powodu jakiejś nie do końca dobrze napisanej nakładki. Bywa.
W takim przypadku jedyne, co nam pozostaje, to czysta reinstalacja. Oznacza to, że, przed ponowną instalacją, musimy usunąć wszelkie informacje na temat programu z systemu operacyjnego.
Dla Revita 2018 i Revita LT 2018 procedura ta wygląda następująco:
[sociallocker id=11476]

KROK PIERWSZY: ODINSTALOWANIE BIEŻĄCEJ INSTALACJI

Przed przystąpieniem do czystej reinstalacji należy wykonać kopię zapasową wszelkich niestandardowych szablonów i rodzin.

1.Zaloguj się jako administrator i wyłącz programy antywirusowe.
W przypadku, gdy na koncie jest tylko jedno konto użytkownika – jest ono równocześnie kontem administratora.

2.Usuń program Revit 2018/Revit LT 2018

  • kliknij przycisk Windows i wpisz słowo „revit” by wyszukać program Revit 2018/Revit LT 2018, a następnie kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz „Odinstaluj”
    lub
  • kliknij przycisk Windows i wpisz słowo „dodaj” by wyszukać skrót, kliknij „Dodaj lub usuń programy”, a następnie kliknij na programie Revit 2018/Revit LT 2018 i wybierz opcję „Odinstaluj”
    lub
  • z poziomu Panelu sterowania systemu Windows:Panel sterowania > programy i funkcje > Odinstaluj

3.Usuń biblioteki materiałów Revit 2018/Revit LT 2018 zgodnie z instrukcją powyżej

Jeśli używasz innych programów Autodesk w wersji 2018 to biblioteki materiałowe (Material Libraries) są wspólne i należy je pozostawić

4.Usuń następujące foldery wraz z zawartością
Dla Revita 2018
• C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018
• C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018
• C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
• C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
Dla Revita LT 2018
• C:\Program Files\Autodesk\Revit LT 2018
• C:\ProgramData\Autodesk\RLT 2018
• C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2018
• C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2018
W miejsce „nazwa użytkownika” wstaw swoją nazwę użytkownika Windows

5.Usuń klucze programu z rejestru Windows
Wybierz przycisk Windows i wpisz „regedit”, kliknij skrót, a następnie znajdź i usuń następujące elementy
Dla Revita 2018
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
Dla Revita LT 2018
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2018
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2018

6.Wyłącz i uruchom ponownie komputer

KROK DRUGI: INSTALACJA

1. Wyczyść zawartość folderu Temp systemu Windows
Domyślnie ścieżka folderu to C:\Windows\Temp

2. Wyłącz programy antywirusowe
Aby wyłączyć program antywirusowy należy, kliknąć na przycisk Windows, wpisać i wybrać „Menedżer zadań”,znaleźć na liście program antywirusowy i po kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy wybrać lewym „Zakończ zadanie”. Następnie sprawdzamy czy nie ma jego ikony w obszarze powiadomień. Jeżeli jest prawym przyciskiem myszy klikamy na ikonę na i wybieramy opcję „Wyłącz” za pomocą lewego przycisku.

3.Instalujemy oprogramowanie.
Plik instalacyjny należy pobrać ze strony producenta lub konta Autodesk oraz postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

[/sociallocker]

Pytania, na które odpowiedź chcesz znaleźć w kolejnym wpisie, możesz zadawać w komentarzach lub w mailach (w przypadku błędów mile widziane zrzuty ekranu).


 

Share This!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *